×ΑΡΧΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΡΓΑBLOGΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου ιστοτόπου webalists.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Πνευματικά δικαιώματα και άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν σε όλα τα κείμενα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της Εταιρείας και το πλήρες περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στη Webalists ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Απαγορεύεται η αναδιανομή ή αναδημοσίευση μερικά ή ολικά, οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης ή άλλων παρόμοιων μέσων, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Webalists ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Μη σεβόμενοι αυτά, οφείλετε να αποζημιώσετε αυτήν την Εταιρεία, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τις θυγατρικές της για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά και με οποιονδήποτε τρόπο αυτή προκληθεί.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιαδήποτε σελίδα αυτού του ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Εάν δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα αυτού του ιστότοπου, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα ισχύουν οι νόμιμες κυρώσεις για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν τη Webalistsή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

Η Webalists δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της.

Ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.).

Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η Webalists δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους ούτε για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.