Υπηρεσιες

Εφαρμογες Web

Εύκολη Πρόσβαση

Αρκεί μια σύνδεση στο internet και ένας web browser για απόκτησει κανείς πρόσβαση σε αυτή. Επίσης μπορεί να εγκατασταθεί και σε τοπικό δίκτυο.

Εύκολη Αναβάθμιση

Καθώς οι απαιτήσεις της εταιρείας σας αυξάνονται προσθέτοντας νέες λειτουργικότητες, η μόνη αναβάθμιση που απαιτείται είναι αυτή του server και όχι των υπολογιστών των χρηστών.

Ασφάλεια

Οι web εφαρμογές εγκαθίστανται σε ασφαλείς servers οι οποίοι παρακολουθούνται και συντηρούνται από ειδικευμένους Διαχειριστές.

Ευκολότερη Διασύνδεση

Οι εφαρμογές υλοποιημένες σε web αρχιτεκτονική διασυνδέονται πολύ πιο εύκολα με άλλες web εφαρμογές. Η διασύνδεση των επί μέρους εφαρμογών διευκολύνει στη βελτίωση της ροής εργασιών σας.